Hvorfor inkluderes kladdelinjer ikke i min balance/kontoudtog?

Følg