Hvorfor kostprisreguleres der ikke bagud i tid?

Følg