Hvilken kostpris posteres varer med når kostprisen er sat til 0 i en lagerkladde?

Følg