Hvordan ser jeg en simulering af en post i en kladde med flere linjer? / Hvordan bogfører jeg kun en del af min kladde?

Følg